Komisioni për seleksionimin dhe përzgjedhjen e studenteve fitues të bursave në kuadër të marrëveshjes mes Fakultetit të Ekonomisë dhe Universitetit Linnaeus (LNU), Suedi

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.