Vendim Komisioni per seleksionimin dhe perzgjedhjen e studenteve fitues te bursave ne kuader te marveshjes mes fakultetit te ekonomise dhe Universitetit Linnaeus (LNU), Suedi

Klikoni për më tepër:
Vendim Komisioni per seleksionimin dhe perzgjedhjen e studenteve fitues te bursave ne kuader te marveshjes mes fakultetit te ekonomise dhe Universitetit Linnaeus (LNU), Suedi

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.