Klikoni për më tepër:
Vendim i Rektoratit të Universitetit të Tiranës, Nr. 3, dt. 16. 04. 2019

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.