Këtu do të gjeni VKM nr. 226, dt. 17. 04. 2019, "Për Kategoritë e Shërbimeve të Ofruara nga Entet Shtetërore dhe Subjekte të tjera, të cilat përfitohen me çmime të reduktuara përmes përdorimit të Kartës së Studentit".
Klikoni për më tepër:
VKM - Karta e Studentit - 1
VKM - Karta e Studentit - 2
VKM - Karta e Studentit - 3
VKM - Karta e Studentit - 4

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.