Këtu do të gjeni Urdhërin nr. 8, dt. 03. 05. 2019, i Rektorit të UT, "Për caktimin e koordinatorit institucional të projektit Erasmus + të UT-së".

Klikoni për më tepër:
Faqe 1
Faqe 2

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.