Këtu do të gjeni Vendimin Nr.1, dt. 01.02.2021 të Rektoratit të UT.

Klikoni për më tepër:

Vendim Nr.1, dt. 01.02.2021

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.