Këtu do të gjeni Vendimin Nr.6 të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës, "Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Ekonomisë të UT-së".

Klikoni për më tepër:

Vendim Nr.6 datë 23.03.2021, KIZ-UT

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.