Këtu do të gjeni Vendimet Nr.1 dhe Nr.2, datë 30.03.2021, të Senatit Akademik të UT-së.

Klikoni për më tepër:

Vendimet Nr.1 dhe Nr.2, datë 30.03.2021, të Senatit Akademik të UT

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.