Këtu do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik Nr.08, datë 26.04.2021.

Klikoni për më tepër:

Vendim i Senatit Akademik Nr.08, datë 26.04.2021

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.