dorezim_diplomash.jpg

  • Njoftim mbi dorëzimin e diplomave Bachelor në Departamentin e Manaxhimit

Njoftohen studentët e PROGRAMIT BACHELOR, dega Administrim Biznes të sistemit me kohë të plotë dhe të pjesshme, se sikurse është afishuar në Web-in e FEUT-së, data e mbrojtjes së Diplomes është  15.10.2021, në orën 11:00. Mbrojtja do të zhvillohet online.

Studentët njoftohen që në datat 13.10.2021 dhe 14.10.2021 nga ora 10:00-12:00 duhet të dorëzojnë në Sekretarinë e Departamentit të Manaxhimit, punimin e Diplomës në hard-copy, ose të firmosur nga pedagogu udhëheqës ose të vlerësuar me formular vlerësimi, dhe  punimin në CD në Word.

Suksese!

 

  • Njoftim mbi dorëzimin e diplomave Master në Departamentin e Manaxhimit

Njoftohen studentët e PROGRAMIT MASTER, të sistemit me kohë të plotë dhe të pjesshme, se siç është afishuar në Web-in e FEUT-së, data e mbrojtjes së Diplomës është 15.10.2021, në orën 11:00.

Mbrojtja do të zhvillohet online.

Studentët njoftohen që në datat 13.10.2021 dhe 14.10.2021 nga ora 10:00-12:00 duhet të dorëzojnë në Sekretarinë e Departamentit të Manaxhimit, punimin e Diplomës në hard-copy, formularin e vlerësimit të firmosur nga pedagogu udhëheqës dhe  punimin në CD në Word.

Suksese!

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.