Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë, rishpallur në Buletinin nr. 160, datë 21 Nëntor 2022, për personel ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë pranë njësisë kryesore:
2(dy) vende vakand për Specialist IT Portal, pranë Degës së IT
1(një) vend vakand për Specialist Webdesign, pranë Degës së IT
1(një) vend vakand për Specialist për Aplikimet, pranë Degës së Ekselencës dhe Projekteve.

Klikoni për më tepër: 
Buletini nr. 160, datë 21 Nëntor 2022

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.