Në përfundim të semestrit të dytë të vitit akademik 2022-2023, ju lutemi plotësoni linqet në vijim, duke shprehur opinionet tuaja për zhvillimin e mësimit gjatë semestrit të dytë. 

Faleminderit!

- Vlerësimi i pedagogut nga studenti

Vlerësimi i lëndës nga studenti

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.