Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës shpall konkursin për vende pune për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Ekonomisë, të shpallur në Buletinin nr.77, datë 11.09.2023.

- Departamentin Manaxhim - 2 vende vakante
- Departamentin Financë - 1 vend vakant
- Departamentin Marketing -Turizem - 1 vend vakant
 
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.