Njoftim vetëm për studentët e Vitit të Dytë Bachelor dega Ekonomiks në lidhje me zgjedhjen e Gjuhës së Huaj për Semestrin e dytë, për Vitin Akademik 2023-2024.

Të gjithë studentët e vitit të dytë Bachelor dega Ekonomiks mund të plotësojnë pyetësorin për Gjuhën e Huaj, në linkun e mëposhtëm.

Afati i zgjedhjes së gjuhës së huaj është deri në dt. 13 Shkurt 2024!

Klikoni për më tepër: Pyetësor për studentët e Vitit të II Bachelor, Dega Ekonomiks Semestri i dytë për zgjedhjen e  Gjuhës së Huaj, Viti Akademik 2023-2024

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.