Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës shpall konkursin për vende pune për personel ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë, të shpallur në Buletinin nr. 9 datë 19.02.2024.
- 1(nje) vend pune "Specialist zyra e informacionit",
 
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.