Universiteti i Tiranës në shërbim të të gjithë studentëve të ciklit të parë Bachelor dhe në programin e integruar në Drejtësi, fton studentët për të përfituar nga mundësia që të marrin pjesë në klasa ekstra kurrikulare pa pagesë 2 (dy) herë në javë, në klasa të sportit sipas interesit të tyre këtë pjesë të rëndësishme të edukimit dhe zhvillimit personal.

Këtu gjeni linkun për zgjedhjen e disiplinës sportivePyetësor për regjistrime në klasat sportive për studentët e UT-ës 
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.