Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës shpall konkursin për vende pune për personel akademik me kohë të plotë, të shpallur në Buletinin nr. 16 datë 25.03.2024.
- 1(nje) vend pune personel akademik për Informatikë në Departamentin Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar.
 
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.