Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës shpall konkursin për vende pune për personel administrativ me kohë të plotë, në Fakultetin e Ekonomisë, të shpallur në Buletinin nr.24, datë 13.05.204

-1(një) vend pune për personel administrativ në pozicionin "Kryetar"  Dega e Menaxhimit dhe  Mirembajtjes në Fakultetin e Ekonomisë UT. 
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.