Komisioni Institucional i Zgjedhjeve UT, në kuadër të zgjedhjeve të datës 21.06.2024, në mbledhjen e datës 18.05.2024 mori vendimin për shpalljen e listës, në përfundim të procesit të regjistrimit paraprak te kandidaturave, për Rektor dhe Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik me kohë të plotë të UT-së dhe kategoria e studentëve të UT-së, pranë KIZ-it, të UT-së. Gjithashtu, në këtë mbledhje u morën edhe vendimi për miratimin e kandidaturës për pozicionin e Rektorit të UT-së, dhe vendimi për miratimin e kandidatëve për Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik me kohë të plotë të UT-së.

Klikoni për më tepër:

Vendim nr. 47 - KIZ 18.05.2024
Vendim nr. 48 - KIZ 18.05.2024
Vendim nr. 49 - KIZ 18.05.2024
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.