Komisioni Institucional i Zgjedhjeve UT, në kuadër të zgjedhjeve të datës 21.06.2024, në mbledhjen e datës 20.05.2024 mori vendimin për miratimin e kandidatëve për pozicionin e anëtarit të Senatit Akademik të UT-së, përfaqësues të studentëve, nga kategoria e studentëve të UT-së. Gjithashtu në këtë mbledhje KIZ mori vendim për korrigjimin e një gabimi material të bërë në të dhënat e kandidatit për Rektor të UT në vendimet 47 dhe 48 të datës 18.05.2024.

Vendim nr. 50, dt. 20.05.2024

Vendim nr. 51. dt.20.05.2024 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.