Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Luksemburgut, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Luksemburgut, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.