Këtu do të gjeni Listën 2, me inicialet e Studentëve Përfitues të Bursës dhe Përjashtimit/Reduktimit të Tarifës së Shkollimit për vitin akademik 2020-2021, të cilët prej situatës së krijuar nga pamdemia Covid-19, e kanë dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm më vonë se afati i përcaktuar.

Klikoni për më tepër:

Lista 2, e studenteve me iniciale

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.