Në kuadër të bashkëpunimit me Universitetin e Poitiers, Francë, Projekti Erasmus +, shtyhet afati i thirrjes për të ndjekur një vit akademik studimet pranë Institutit të Administrimit të Ndërmarrjeve (Institute d'Administration des Entreprises, IAE), për vitin akademik 2021-2022.

Thirrja për aplikim është për 1 (një) bursë për studentët e programit Bachelor dhe Master në kuadër të Projektit Erasmus +, në Universitetin e POITIERS, Francë, për vitin akademik 2021-2022.

Klikoni për më tepër:

Shtyhet thirrja për aplikim për bursa studimi në Universitetin e Poitiers, Francë, Projekti Erasmus +, për studime në gjuhën Frënge

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.