Në datat 01-08 Mars mund të paraqiten kërkesat për vetëkandidim për anëtarë të Komisionit për dhënien e Gradës Shkencore "Doktor", në Fakultetin e Ekonomisë, UT, sipas informacionit bashkëngjitur.

Klikoni për më tepër:

 Zgjedhjet për anëtarë të Komisionit për dhënien e Gradës Shkencore "Doktor"

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.