Datat e Provimeve, Master, Viti Parë, Semetri I, Viti Akademik 2023-2024

Datat e Provimeve, Bachelor, Semestri I, Viti Akademik 2023-2024

Datat e Provimeve, Master, Viti Dytë, Semetri I, Viti Akademik 2023-2024

Datat e Provimeve, Janar-Shkurt 2024, MPFKA dhe MPTIMPB, Sezoni përpara Diplomimit

Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare deri në fund të këtij sezoni nuk do të lejohen të hyjnë në provimet e sezonit.

Bashkëngjitur do të gjeni mandatet e tarifave të shkollimit, të cilat mund të printohen dhe pasi të plotësohen të dhënat nga vetë studenti (dega dhe viti i studimit), me mandatin e printuar dhe të plotësuar mund të paraqiteni në çdo bankë të nivelit të dytë ose pranë Postës Shqiptare për të kryer pagesën e tarifës së shkollimit.

Bachelor 

Tarifë shkollimi vjetore, bachelor, programi i parë
Tarifë shkollimi vjetore, bachelor, programi i dytë
Tarifë shkollimi, bachelor e reduktuar 50%

Master i Shkencave

Tarifë shkollimi vjetore, master i shkencave, programi i parë
Tarifë shkollimi vjetore, master i shkencave, programi i dytë
Tarifë shkollimi e reduktuar me 50%, master i shkencave, programi i parë

Master Profesional

Tarifë shkollimi vjetore, master profesional 90 kredite, programi i parë
Tarifë shkollimi vjetore, master profesional 90 kredite, programi i dytë
Tarifë shkollimi e reduktuar me 50%, master profesional 90 kredite, programi i parë
Tarifë shkollimi vjetore, master profesional 120 kredite, programi i parë
Tarifë shkollimi vjetore, master profesional 120 kredite, programi i dytë
Tarifë shkollimi e reduktuar me 50%, master profesional 120 kredite, programi i parë

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.