Bashkëngjitur gjeni:
Linku i regjistrimit në provimet e semestrit të parë, Bachelor, për studentët me vit fillimi 2019-2020 e më parë.

Ndërsa studentët me vit fillimi nga 2020-2021 e në vijim, duhet të regjistrohen vetëm në portalin e-Student nëpërmjet llogarisë së tyre në e-Albania.

Kujdes! Regjistrimi për provim do të kryhet deri 24 orë para provimit.

Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare deri në fund të këtij sezoni nuk do të lejohen të hyjnë në provimet e sezonit.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.