Mbrojtja e Praktikës Mësimore për MPFKA do të zhvillohet në datën 19.01.2024, ora 14:00, pranë Departamentit të Financës dhe Departamentit të Kontabilitetit.

Mbrojtja e Praktikës Mësimore për MPTIMPB do të zhvillohet në datën 19.01.2024, ora 14:00, pranë Departamentit të SIZ.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.