Mbrojtja e Mikrotezës për MPFKA dhe MPTIMPB do të zhvillohet në datën 05.04.2024, ora 15:00, pranë departamenteve.

Dorëzimi i dokumentacionit (mikrotezë, CD, vlerësim i pedagogut udhëheqës) do të bëhet në datën 02.04.2024, ora 14:00, pranë departamenteve.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.