Studentët me vit fillimi nga 2020-2021 e në vijim, duhet të regjistrohen në portalin e-Student nëpërmjet llogarisë së tyre në e-Albania.

Studentët master me vit fillimi 2019 dhe më herët, duhet të regjistrohen pranë sekretarisë mësimore Master.

Kujdes! Regjistrimi për provimet në vazhdim do të kryhet deri 24 orë para provimit.

Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare deri në fund të këtij sezoni nuk do të lejohen të hyjnë në provimet e sezonit.

Suksese!

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.