Tema e DezertacionitFusha e StudimitUdhëheqësi ShkencorDoktoranti
Rëndësia e borxhit publik në ekonomi dhe vlerësimi i qëndrueshmërisë së tij – rasti i Shqipërisë Financë Prof. Dr. Flutura Kalemi Edlira Kalaja
Sistemet e kontrollit të brendshëm në sektorin publik dhe ndikimi i auditimit të brendshëm në efektivitetin e tyre Financë Prof. Asoc. Dr. Edlira Luçi Kesjana Halili
Analiza e ndërtimit të strukturës së kapitalit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare Financë Prof. Asoc. Dr. Beshir Ciceri Ingrid Konomi
Vlerësimi i politikave financiare dhe të kontabilitetit të operacioneve në industrinë e naftës dhe të gazit Financë Prof. Asoc. Dr. Orfea Dhuci Vladimir Mici
Turizmi vendas në këndvështrimin e kërkesës Marketing Prof. Dr. Vjollca Bakiu Mimoza Kotollaku
Faktorët që ndikojnë në karrierën e grave në sektorin bankar në Shqipëri Menaxhim Prof. Asoc. Dr. Zana Koli Elda Dollija (Çollaku)
Aspekte të menaxhimit të afarizmit bankar – tregu i kredidhënies si një ndër instrumentet e sigurimit të një rritjeje të qëndrueshme ekonomike në Kosovë Menaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Lumnije Thaci
Remitancat: Faktorët përcaktues dhe rëndësia e tyre – Rasti i Shqipërisë Ekonomiks Prof. Dr. Ahmet Mançellari Manjola Tavanxhiu
Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve Menaxhim Prof. Dr. Ahmet Ceni Marinela Teneqexhi (Polena)
Roli i huamarrjes private dhe huamarrjes publike në zhvillimin ekonomik të vendit Financë Prof. Asoc. Dr. Brikena Leka Migena Petanaj
Faktorët përcaktues të vullnetit sipërmarrës të të rinjve Shqiptar Menaxhim Prof. Dr. Vasilika Kume Elona Garo
Aplikimi i teorisë moderne të investimeve në planifikimin e kapaciteteve gjeneruese të energjisë elektrike Financë Prof. Dr. Shkëlqim Cani Matilda Tola
Ndikimi i kapitalit njerëzor në uljen e varfërisë dhe rrezikut të saj në Shqipëri Ekonomiks Prof. Dr. Raimonda Duka Dorina Ciko
Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë Kontabilitet Prof. Dr. Ingrid Shuli Ariana Konomi
Impakti i institucioneve të mikrokreditit. Rasti i financimit të sektorit të bujqësisë në zonën e Fierit dhe të Lushnjes Financë Prof. Dr. Lavdosh Zaho Egerta Marku
Provigjoni i humbjeve nga huat në sektorin Bankar Shqiptar Ekonomiks Prof. Dr. Dhori Kule Elona Dushku
Kultura e cilësisë në shërbimin gjyqësor. (Gjykatat e rrethit në Shqipëri) Menaxhim Prof. Dr. Mimoza Kasimati Alma Selmani
Kombinimi i përfitimeve të tregtisë tradicionale, E-comerce dhe M- comerce në industrinë e tregtisë me pakicë. Menaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Genti Çela
Marketingu i sistemit shëndetësor në Shqipëri Marketing Prof. Dr. Liljana Elmazi Elsa Gega
Prirje të Integrimit Ndërkombëtar të Kosovës Marketing Prof. Dr. Ilia Kristo Donika Aliu (Zhuja)
Roli i aktorëve lokalë të një destinacioni në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Rast studimi: Destinacioni turistik i Vlorës Marketing Prof. Dr. Vjollca Bakiu Rezarta Brokaj
Vlerësimi i investimeve të huaja direkte dhe kostos së kapitalit të tyre, rasti i Shqipërisë Statistikë Prof. Asoc. Dr. Besa Shahini Llesh Lleshaj
Analiza dhe dizenjimi i një sistemi inteligjent për parashikime nëpërmjet rrjeteve neutrale Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Blerina Vika
Parashikimi i rrjedhjes së klientelës në telefoninë celulare përmes kombinimit të teknikave të eksplorimit të të dhënave Sisteme Informacioni në Ekonomi në Ekonomi Prof. Dr. Dhimitri Tole Adriona Faqolli
Sistem mbi gjurmueshmërinë e produkteve ushqimore shqiptare dhe autenticitetin e tyre Sisteme Informacioni në Ekonomi në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Kreshnik Vukatana
Studimi i faktorëve që ndikojnë në përfitueshmërinë financiare të njësive ekonomike. Rasti i sektorit farmaceutik në Shqipëri Financë Prof. Dr. Lavdosh Zaho Lorena Balili
Ndikimi i menaxhimit të riskut të kredisë mbi përfitueshmërinë bankare. (Një studim i sistemit bankar në Shqipëri Financë Prof. Dr. Petraq Milo Zamir Veizi
Aksesi në shërbimet financiare për individët nëpërmjet mikrofinancës dhe mikrokreditit. (Një studim në rajonin e Vlorës dhe të Fierit) Financë Prof. Asoc. Dr. Edlira Luçi Oltiana Muharremi (Pelari)
Investimet publike në infrastrukturën rrugore dhe performanca ekonomike e Shqipërisë Financë Prof. Dr. Halit Xhafa Sorina Koti
Roli i kapitalit ekonomik dhe vlerës ekonomike të shtuar në vlerësimin e gjendjes financiare të bankave Financë Prof. Asoc. Dr. Orfea Dhuci Erjola Barbullushi (Sakti)
Pronësia intelektuale në Shqipëri, një këndvështrim ekonomik Manaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Mirësi Çela
Roli i politikës fiskale (aspekti tatimor) në rritjen ekonomike, rasti i Kosovës Ekonomiks Prof. Dr. Kolë Prenga Alush Kryeziu
Ndikimi i inflacionit dhe rritjes ekonomike në papunësi. Rasti i Republikës së Maqedonisë Ekonomiks Prof. Dr. Raimonda Duka Elsana (Ejupi) Aqifi
Vlerësimi i performancës së qeverisë lokale: Rasti i Maqedonisë Ekonomiks Prof. Dr. Dhori Kule Mirjana (Kraja) Sejdini
Faktorët përcaktues të konkurrueshmërisë së destinacionit turistik. Rasti i Shqipërisë Marketing Prof. Asoc. Dr. Vita Koja Sonila Berdo
Marketingu i porteve detar në Shqipëri. Rast studimi porti i Vlorës dhe Durrësit Marketing Prof. Dr. Arjan Abazi Merita Murati
Ndikimi i cilësisë së shërbimit në krijim të besnikërisë ndaj markave. Raste studimore nga Kosova Marketing Prof. Dr. Vjollca Panajoti Art Shala
Marketingu i mediave sociale në turizëm. Aplikimi në sektorin akomodues në rajonin e Vlorës Marketing Prof. Dr. Vjollca Panajoti Shkëlqim Sinanaj
Njësitë akomoduese shqiptare dhe qasja e tyre drejt qëndrueshmërisë Marketing Prof. Dr. Vjollca Bakiu Alda Gaspari
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.